க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள்கள் விடைகளுடன்

அனைத்து பாடங்களும் https://drive.google.com/drive/folders/1LJnIKiOBbtxBX2quHPsJlzVDh4LRLgE9 தமிழ் https://drive.google.com/drive/folders/1SvZP3R9jNvj4-KXFXSwNlUaUn3ycyopy நாடகமும் அரங்கியலும் https://drive.google.com/drive/folders/1SVUxdCjECTXI9VDbZDg5vctuiworS1m- சங்கீதம் https://drive.google.com/drive/folders/1SKZtnkcLpJTlimGZlw4GQZsW6h5Xxcz5 சித்திரம் https://drive.google.com/drive/folders/1SEzuQVzXyBh8WK0ZVQSP_zDyEKpXlV_- நடனம் https://drive.google.com/drive/folders/1S7jseAz4d16ArvFOK0ZZRRHgRco_MnJc மனைப் பொருளியல் https://drive.google.com/drive/folders/1R5s4g2btLqBQfVU-BTDPLRDKoELKnmXp இஸ்லாம் https://drive.google.com/drive/folders/1TrbRs0-mvqBLwl2AOqLmwCoSqkwHp8tw இந்து சமயம் https://drive.google.com/drive/folders/1QweEx_vDvcQ1IyBfyA0XE0yzYohV-kWJ இந்து நாகரீகம் https://drive.google.com/drive/folders/1QXm5Hz8mJ11KKWc3kidCal-5AOK1lf8d…

View More க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள்கள் விடைகளுடன்
Gce ol 2019 past papers tamil medium

G.C.E. O/L Exam Past Paper 2019 Tamil Medium

2019ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற கல்விப்பொதுத் தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சைக்கான கடந்த கால வினாப்பத்திரங்களை இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ளது. கீழே சென்று பாடரீதியாக வழங்கப்பட்டுள்ள வினாத்தாள்களை தரவிரக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்.…

View More G.C.E. O/L Exam Past Paper 2019 Tamil Medium